APIS
APIS

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "APIS" Spółka Jawna powstało w 1996 roku, początkowo jako Spółka Cywilna. Założone zostało przez dwóch wspólników: Henryka Andrzeja Fijałkowskiego i Piotra Blocha.

Na początku działalności spółka zakupiła za własne środki halę produkcyjną od syndyka masy upadłościowej zakładów meblarskich w Chodczu, z przeznaczeniem na uruchomienie produkcji papieru toaletowego. Istniejące obiekty zostały gruntownie wyremontowane oraz zaadaptowane do nowego profilu działalności, co wymagało znacznych nakładów finansowych. Inwestycje te przeprowadzone zostały ze środków własnych wspólników.

Po zakończeniu adaptacji, rozpoczęto budowę maszyny papierniczej, którą zakończono w lutym 1997 roku. 18 lutego 1997 roku rozpoczęto produkcję papieru, zatrudniając 25 pracowników. Początkowa zdolność produkcyjna wynosiła około 200 ton/miesiąc.

Nieustannie prowadzono udoskonalenia zarówno maszyny, jak i procesu technologicznego. Zyski uzyskane ze sprzedaży pozwoliły na wybudowanie własnej oczyszczalni wody poprodukcyjnej, co przyczyniło się do wyeliminowania zanieczyszczenia ścieków miejskich oraz częściowego odzysku surowca. W 2000 roku rozpoczęto następny etap modernizacji maszyny papierniczej oraz kotłowni.2001 roku działalność firmy została rozszerzona poprzez zakup fabryki papieru w Nowej Bystrzycy, co znacznie przyczyniło się do wzrostu sprzedaży. W tym samym roku uległa zmianie forma prawna przedsiębiorstwa, dotychczasowa spółka cywilna na mocy przepisów ustawy Kodeks Prawa Handlowego została przekształcona w spółkę jawną. W 2003 roku zmodernizowano budynek warsztatu tworząc nowoczesne pomieszczenia biurowe. W 2003 roku firma wykupiła zakład produkcji tektury falistej i opakowań w Chojnowie od zlikwidowanej firmy DOLPAKART BOX. Zarówno budynki jak i większość maszyn jest własnością firmy, jednakże z powodów organizacyjnych są one wydzierżawione, przynosząc stały miesięczny dochód w postaci wpływów z wynajmu. W 2007 roku została zakupiona i uruchomiona linia do produkcji ręcznika typu ZZ.

Wciąż są wdrażane i planowane do wdrożenia nowe inwestycje mające na celu podniesienie wydajności produkcji i zmniejszenie kosztów, takie jak: wymiana kotłów parowych, budowa flotatora (urządzenia do oczyszczania wody przemysłowej i odzysku zawartego w niej surowca wykorzystywanego do produkcji papieru toaletowego - jest to proces proekologiczny), prasy wciskowej do odpadów, szlifierki do cylindrów. Większość inwestycji jest wykonywana we własnym zakresie, przy pomocy istniejącego i wciąż ulepszanego zaplecza mechanicznego i z własnych środków finansowych.

W asortymencie spółki znajdują się:

Papier 100% celuloza:

Papier makulaturowy 100% recykling:

oddział "Chodecz"
ul. Kaliska 11
87-860 Chodecz

tel.+48.54.2848519
tel.+48.54.2848520
apis@pwapis.pl

oddział "Bystrzyca"
Nowa Bystrzyca
57-516 Stara Bystrzyca

tel.+48.74.8111610
bystrzyca@pwapis.pl