Projekt rewitalizacji terenów poprzemysłowych dawnej papierni Skolwin
Program regionalny narodowa strategia spójności

Województwo Zachodniopomorskie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


P. W. Apis Sp. j informuje:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Oś priorytetowa 6: Rozwój funkcji metropolitalnych

Działanie 6.6: Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych

Poddziałanie 6.6.2: Inicjatywa JESSICA na obszarze metropolitalnym
Nazwa Projektu:

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dawnej papierni Skolwin przy ul. Stołczyńskiej poprzez budowę zakładu produkcji papieru/tektury


Beneficjent:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe APIS Spółka Jawna Henryk Andrzej Fijałkowski, Piotr Bloch


Informacje szczegółowe:

Lokalizacja Projektu: ul. Stołczyńska, dzielnica Skolwin, 71-869 Szczecin

Całkowita wartość inwestycji (netto): 6 118 871 PLN

Termin realizacji: II kw. 2013 r. – II/III kw. 2014 r.

Rodzaj wsparcia: Kredyt preferencyjny w ramach Inicjatywy JESSICA

Projekt zakłada wykonanie remontów, budów i modernizacji niezbędnych dla rewitalizacji terenu i nieruchomości byłej papierni w Skolwinie (Szczecin).


 
pwapis.pl - ręcznik kuchenny producent, papier toaletowy producent, ręczniki papierowe produkcja, produkcja papieru toaletowego, ręczniki papierowe, papier toaletowy produkcja, ręczniki papierowe producent i papier toaletowy