Projekt zakupu linii technologicznej do konfekcjonowania i przerobu bibuły
Program regionalny narodowa strategia spójności

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


P. W. Apis Sp. j informuje, iż projekt pod nazwą:


"Podniesienie konkurencyjności firmy P.W. "APIS" Spółka Jawna H.
Fijałkowski P. Bloch poprzez zakup linii technologicznej do konfekcjonowania i przerobu bibuły celulozowej w tamborach na ręczniki kuchenne i papier toaletowy"


jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

w ramach

Osi priorytetowej: 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Działanie:5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Poddziałanie: 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstwInformacje szczegółowe:

Projekt nr RPKP.05.02.02-04-137/10 pn. Podniesienie konkurencyjności firmy P.W.”APIS” Spółka Jawna H. Fijałkowski P.Bloch poprzez zakup linii technologicznej do konfekcjonowania i przerobu bibuły celulozowej w tamborach na ręczniki kuchenne i papier toaletowy” zrealizowano w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.


Całkowita wartość inwestycji : 7.094.300,00 PLN

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego : 2.421.947,50 PLN

Budżetu Państwa : 427.402,50 PLN

Wkład własny: 4.244.950 ,00 PLN


Termin realizacji projektu: styczeń 2010 – styczeń 2011


Projekt polegał na doposażeniu firmy w maszyny i urządzenia o nowoczesnych technologiach wykorzystywanych do produkcji wyrobów z papieru charakteryzujących się umiarkowaną ceną przy wysokiej jakości o funkcjonalności użytkowania oraz estetyce wykonania. Firma poprzez realizację przedmiotowego projektu stara się spełnić powyższe oczekiwania klientów i zapotrzebowanie rynku.


Realizacja projektu została podzielona na II etapy:


1. etap pierwszy –zakup linii do konfekcjonowania i przerobu bibuły celulozowej w

tamborach na ręczniki kuchenne i papier toaletowy –1 kpl.,


2. etap drugi:

2.1. zakup dwukolorowej drukarki typu Flexo -1 szt.,

2.2., zakup automatu do Jumbo roll z automatyczną krajarko-nawijarką -1 kpl.,

2.3. zakup automatycznej pakowarki do worków zbiorczych – 1 szt.


Podstawowym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy, wzrost jej potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, mocy produkcyjnych oraz wzrost zatrudnienia.

Realizacja projektu jednocześnie spowoduję poprawę dostępności do dobrej jakości wyrobów

z papieru tj. papieru toaletowych oraz ręczników typu „jumbo” oraz kuchennych na terenie

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Założeniem projektu jest by jego podstawowe cele były realizowane ze szczególną dbałością

o środowisko naturalne.


W wyniku realizacji projektu oferta firmy ulegnie znaczącej poprawie i pojawią nowe i udoskonalone produkty:


1. Nowe produkty:


1.1. ręcznik celulozowy typu „jumbo” - (ręcznik nawijany na kilkakrotnie większą rolkę

niż tradycyjny ręcznik kuchenny),

1.2. ręcznik kuchenny z bibułki celulozowej.2. Udoskonalony produkt :


2.1. papier toaletowy jedno-, dwu-, trzy- i czterowarstwowy z bibułki celulozowej.

 

Powyższe zostanie osiągnięte w wyniku dokonania zakupu urządzeń wykorzystujących najnowsze technologie stosowane obecnie w branży producentów wyrobów z papieru.


 
pwapis.pl - ręcznik kuchenny producent, papier toaletowy producent, ręczniki papierowe produkcja, produkcja papieru toaletowego, ręczniki papierowe, papier toaletowy produkcja, ręczniki papierowe producent i papier toaletowy